Obstructie in de Zorg

Aanmelden

Onderwerpen

  • Diner carrousel (korte gesprekken met telkens andere gesprekspartners en boeiende onderwerpen) als werkvorm zet aan tot gezamenlijke persoonlijke verdieping en verbinding.
  • De Sfeer van Invloed, een beïnvloedingsmodel dat veel inzicht geeft op wetmatigheden in interactie en gedrag.
  • Aan de slag met het begrijpen van ieders voorkeurstijlen van wijze van beïnvloeden.
  • De Management Trechter, een krachtig, maar eenvoudig concept dat helpt om als Medisch Leider richtinggevend op te treden, maar ook te kunnen delegeren en te durven loslaten.
  • Oefenen met Shared Decision Making m.b.v. eigen casuïstiek.
  • Stressmanagement en preventie van Burn-out als onderdeel van persoonlijk leiderschap.
  • Oefenen met ‘Commitment krijgen voor eigen beslissing’ ook met inbreng van eigen casuïstiek.
  • Leren coachen en Werken aan jezelf, waarbij de diverse onderdelen van de training worden geïntegreerd en u actief aangezet wordt om Medisch Leiderschap te gaan vormgeven in de praktijk.In voorbereiding op de training zal u gevraagd worden de Sfeer van Invloed vragenlijst in te vullen. Daarnaast zal u gevraagd worden om casuïstiek voor te bereiden uit uw eigen praktijk.